2022 YILI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BİLİRKİŞİ LİSTESİ VE EK BAŞVURU İLANI

19 Ocak 2022

09/07/2020 tarihli, 31180 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği” kapsamında, Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından 11.10.2021 tarihinde verilen ilan doğrultusunda Müdürlüğümüze yapılan bilirkişilik başvuruları değerlendirilmiş ve bilirkişiliğe kabul şartlarını sağlayanlar Müdürlüğümüz tarafından mevcut bulunan ““Bilirkişi Sicil Listesi” ne eklenmiş olup listemiz aşağıdaki linkte yayımlanmış bulunmaktadır. Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği’ nin 18/5 maddesi gereğince bu ilan tebliğ yerine geçmekte olup başvuru sonuçları, ilgililere ayrıca tebliğ edilmeyecektir.
2022 yılı Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişi Listesi için tıklayınız.
 
Müdürlüğümüzce yapılan değerlendirme neticesinde; bilirkişiliğe kabul şartlarını sağlamayan başvuruları gösteren liste de yayımlanmıştır. Başvurusu reddedilenler ve yeni başvuru yapmak veya listede yazılan bilgilere itiraz etmek isteyenler için 04.02.2022 tarihi mesai bitimine kadar eksik belge tamamlama, yeni başvuru ve itiraz süresi verilmiş olup bu süre ilan tarihi ile başlamış kabul edilir. İtirazlar Müdürlüğümüze ıslak imzalı dilekçe verilmek ve dilekçede itiraz edilen hususlara değinilmek suretiyle, yeni başvurular ise 11.10.2021 tarihinde Müdürlüğümüz sayfasında yayınlanan ilan dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. Yeni başvurular için ayrıca bir itiraz süresi verilmeyecektir.
Bilirkişiliğe kabul şartını sağlayamayan başvurular listesinde olanların üstte yer alan tarihe kadar eksik evraklarını Müdürlüğümüze iletmeleri gerekmektedir.
 
Bilirkişiliğe Kabul Şartlarını Sağlamayan Başvurular listesi için tıklayınız.
 
Bilirkişi Sicil Listesi’ nde yer alan kişilerin aşağıdaki linkte yer alan yemin metnini ıslak imzalı olmak suretiyle Müdürlüğümüze en kısa sürede teslim etmeleri gerekmektedir.
 
Yemin Metni için tıklayınız.