2022 YILI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ NİHAİ BİLİRKİŞİ LİSTESİ

29 Nisan 2022

           09/07/2020 tarihli, 31180 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği” kapsamında, Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından 11.10.2021 tarihinde verilen ilan doğrultusunda Müdürlüğümüze yapılan bilirkişilik başvuruları değerlendirilmiş, 2022 yılı Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişi Listesi 19.01.2022 tarihinde Müdürlüğümüz sayfasında yayınlanmış ayrıca başvurusu reddedilenler ve yeni başvuru yapmak isteyenler için 04.02.2022 tarihi mesai bitimine kadar itiraz ve yeni başvuru süresi verilmişti.

          Bu bağlamda Müdürlüğümüze yapılan itiraz ve yeni başvurular Müdürlüğümüzce incelenmiş olup 2022 yılı Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişi Listesi kesin olarak ilan edilmektedir. Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği’ nin 18/5 maddesi gereğince bu ilan tebliğ yerine geçmekte olup başvuru sonuçları, ilgililere ayrıca tebliğ edilmeyecektir.

           2022 yılı Tüketici Hakem Heyetleri nihai Bilirkişi Listesi için tıklayınız.
          


          Müdürlüğümüzce yapılan değerlendirme neticesinde; bilirkişiliğe kabul şartlarını sağlamayan başvuruları gösteren liste de yayımlanmıştır.

             Bilirkişiliğe Kabul Şartlarını Sağlamayan Başvurular listesi için tıklayınız.


 
     Bilirkişi Sicil Listesi’ nde yer alan kişilerin aşağıdaki linkte yer alan yemin metnini ıslak imzalı olmak suretiyle Müdürlüğümüze en kısa sürede teslim etmeleri gerekmektedir.
 
             Yemin Metni için tıklayınız.