2023-2024 YILI TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ BİLİRKİŞİLİK İLANI

11 Ekim 2023

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ BİLİRKİŞİLİK İLANI 
Tüketici hakem heyetlerinde görülen tüketici uyuşmazlıklarında adalete uygun bir şekilde karar verilebilmesi amacıyla sık bir şekilde başvurulan bilirkişilik müessesine ilişkin münferit ve kapsamlı bir yasal düzenleme yapılması doğrultusunda Bakanlığımızca hazırlanan Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği 9/7/2020 tarihli ve 31180 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanmıştır.

Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği kapsamında bilirkişi sicillerinin ve listesinin oluşturulması görevi Ticaret İl Müdürlüklerine verilmiştir. Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre, Ticaret İl Müdürlüğümüzce en geç 31/12/2023 tarihine kadar bilirkişi sicillerinin ve listelerinin oluşturulması gerekmektedir.  

Bu hususta, bilirkişilik başvurusunda bulunacak kişilerin bu ilan çerçevesinde hareket ederek Ticaret İl Müdürlüğümüze başvuru yapmaları gerekmektedir. Mevcut bilirkişi sicil listesinde yer alan bilirkişilerin tekrar başvuru yapmasına gerek bulunmamaktadır.
 
BİLİRKİŞİLİĞE BAŞVURU VE KABUL ŞARTLARI 
 
Bilirkişilik başvurusunda bulunacak kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır: 
            a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa dahi devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak. 
              b) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak. 
        c) Daha önce kendi isteği dışında listeden sürekli olarak çıkarılmamış ve tüketici hakem heyetleri nezdinde bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak. 
             ç) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten sürekli olarak yasaklanmamış olmak. 
           d) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartları haiz olmak ve Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği’ nin 17 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen belgelere (Temel ve alt uzmanlık alanlarını gösteren diploma, mesleki yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin asılları ve örnekleri.) sahip olmak. 
                e) Bilirkişilik temel eğitimini başarıyla tamamlamak. 
                f) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıl fiilen çalışmış olmak. 
                g) Başvuru yapılan il müdürlüğü tarafından hazırlanan liste dışında başka bir listede kayıtlı olmamak
 
BAŞVURUNUN YAPILACAĞI YER 
Başvurular ikamet edilen ya da mesleki faaliyetin yürütüldüğü yerdeki il Müdürlüğüne şahsen başvuru yolu ile yapılır. İkamet edilen yer ile mesleki faaliyetin yürütüldüğü yerin farklı olması halinde başvuru, bu yerlerde bulunan il müdürlüklerinden yalnızca birine yapılır. Başvuru yapılırken ilan metninin ekinde yer alan örnek başvuru formunun kullanılması gerekmektedir.
 
BAŞVURU TARİHLERİ
Bilirkişilik listesine kaydolmak isteyen kişilerin ilan tarihinden başlayarak en geç 01.12.2023 tarihine kadar Ticaret İl Müdürlüğümüze başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER 
 
Sicil ve listeye kaydolmak isteyen kişilerden aşağıdaki belgeler istenir: 
               a) Vukuatlı nüfus kayıt örneği. 
           b) Adres ve iletişim bilgilerini gösteren belgeler ile başvuru yapılan il müdürlüğünün bulunduğu yer il sınırları içinde ikamet edildiğine ya da mesleki faaliyetin yürütüldüğüne dair yazılı beyan. 
               c) Adli sicil kaydı belgesi. 
              ç) Görev belgesi ile disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası alınmadığına veya sanat icrasından yasaklı durumda olunmadığına dair kayıtlı olunan meslek kuruluşu ya da çalışılan kurum veya kuruluştan alınan belge. 
               d) Bilirkişilik yapılacak alanda en az üç yıllık deneyime sahip olunduğunu gösteren belgeler. 
               e) Temel ve alt uzmanlık alanlarını gösteren diploma, mesleki yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin asılları ve örnekleri. 
         f) Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, meslek kuruluşuna üye olunduğuna dair son üç ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. 
                g) 2 adet vesikalık fotoğraf. 
                ğ) Bilirkişilik temel eğitiminin tamamlandığına dair belgenin aslı ve örneği. 
                h) Banka hesabına ilişkin bilgilerin bildirildiği yazılı beyan. 
        ı) Bilirkişilere yapılacak olan tebligatların Hazine ve Maliye Bakanlığının e-tebligat altyapısı kullanılarak yapılabilmesi için varsa vergi dairesinden alınmış olan e-tebligat adresini gösteren belge veya e-tebligat adresini gösteren yazılı beyan. 
 
BAŞVURULACAK UZMANLIK ALANLARI

  • ABONELİK HİZMETLERİ
a) İletişim Aboneliği: GSM Aboneliği, İnternet Aboneliği, Kablolu/Uydu/Platform Yayınları Aboneliği, Sabit Hat Aboneliği ve Diğer İletişim Abonelikleri
b) Enerji Aboneliği: Doğalgaz Aboneliği, Elektrik Aboneliği, Su Aboneliği ve Diğer Enerji Abonelikleri
 
  • FİNANSAL HİZMETLER
Banka Kartları, Bankacılık Uygulamaları, Konut Kredileri̇, Kredi Kartları, Mevduat ve Katılım Fonu Hesabı, Sigortacılık, Tüketici Kredileri ve Diğer Finansal Hizmetler
 
  • EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETLERİ
Eğitim-Öğretim Sözleşmeleri, Uzaktan Eğitim Hizmetleri, Dil Eğitim Kursları
 
  •  PERAKENDE TİCARET
a) Dayanıklı Tüketim Malları: Aspiratör/Davlumbaz, Bulaşık Makinesi, Buzdolabı/Derin Dondurucu, Çamaşır/Kurutma Makinesi, Elektrik Süpürgesi, Klima, Kombi, Ocak/Fırın/Mikro Dalga Fırın, Su Arıtma Cihazları ve Su Sebilleri, Şofben, Televizyon ve Diğer Beyaz Eşya ve Dayanıklı Tüketim Malları
b) Ev Elektroniği Ürünleri: Bilgisayar ve Bilgisayar Ekipmanları, Cep Telefonu, Ev Sinema ve Ses Sistemleri, Güvenlik Sistemleri ve Ekipmanları, Kamera ve Fotoğraf Makinaları, Monitör, Müzik Aletleri, Navigasyon Cihazı, Oyun Konsolları, Projeksiyon Cihazı, Sağlık Ürünleri (Tansiyon, Şeker Ölçme Cihazları Vb.), Tablet, Uydu Alıcı, Yazıcı, Tarayıcı ve Diğer Ev Elektroniği Ürünleri
c) Tekstil ve Giyim Ürünleri: Aksesuarlar, Ayakkabı, Çanta, Gözlük, Kıyafet, Saat, Deri Ürünler, Halı, Kilim, Perde ve Diğer Tekstil ve Giyim Ürünleri
d) Diğer Perakende Ticaret Ürünleri: Güneş Isıtma Sistemleri, Konut ve İnşaat İşleri, Mobilya, Otomotiv, Otomobil ve Otomobil Parçaları, Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri, Elektrikli Mutfak Aletleri ve Diğer Mutfak Eşyaları, Oyuncaklar, Motosiklet/Bisiklet, Akü, Akülü Araçlar, Jeneratör, Matkap, Testere, Asansör, Mermer, Cam ve Porselen Ürünler, Değerli Taş ve Madenler (Altın, Gümüş, Elmas Vb.), PVC/Kapı/Pencere Vb. Temizlik Ürünleri(Deterjan vs.) ve Diğer Perakende Ticaret Ürünleri,
 
  • SAĞLIK HİZMETLERİ
a) Ağız ve Diş Sağlığı: Ortodonti, Endodonti, Protez, İmplant Vb.
b) Göz Hastalıkları: Göz Doktoru, Optisyen Vb.
c) Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları
d) Plastik ve Estetik Cerrahi: Estetik Operasyonlar, Saç Ekim Vb.
e) Genel Cerrahi
f) Estetisyen: Güzellik Uygulamaları
g) Gastroenteroloji: Mide Balonu Vb.
h) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetleri
 i) Diğer Sağlık Hizmetleri
 
  • DİĞER UZMANLIK ALANLARI

Bilişim ve Bilgi Teknolojileri, Motorlu Araç Sigortaları Hasar Tespiti, Motorlu Araç Değer Kaybı Hesaplama, Tesisat İşleri (Su, Elektrik, Doğalgaz Vb.), Petrol ve Petrol Ürünleri, Yalıtım İşleri, Haberleşme, Yolcu ve Kargo Taşımacılığı (Hava, Kara, Deniz), Emlakçılık, Nitelikli Hesaplamalar ve Tüketici İşleminden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarla İlgili Diğer Uzmanlık Alanları

 
 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Yapılan başvurular her yıl Aralık ayının son iş gününe kadar il Müdürlükleri tarafından değerlendirilerek liste hazır hale getirilir. İhtiyaç duyulması halinde, başvurularda ve eklerinde sunulan bilgi ve belgelere ilişkin ilgili kurum veya kuruluşlardan bilgi istenebilir. 

Yapılan değerlendirme sonucunda, başvuru sahibinin bilirkişiliğe başvuru ve kabul şartlarını taşımadığının anlaşılması ve başvuru dilekçesine eklenecek belgelerin verilen sürede tamamlanmamış olması halinde talep reddedilir. 

Bilirkişiliğe kabul şartlarını sağlayanlar sicile ve listeye kaydedilir.  

Başvuruların neticeleri, Bakanlığımızın internet sitesinde İl Müdürlüğümüze ayrılmış olan https://istanbul.ticaret.gov.tr/ adresinde, başvuru sahiplerinin ad ve soyadlarına yer verilerek tablo halinde yayımlanması suretiyle duyurulur. Bu duyuru tebliğ yerine geçer. 
 
YEMİN 

Sicile ve listeye kabul edilenlerden, “Yemin” başlıklı “Bilirkişilik görevimi sadakat ve özenle, bilim ve fenne uygun olarak, tarafsız ve objektif bir biçimde yerine getireceğime, namusum, şerefim ve kutsal saydığım bütün inanç ve değerlerim üzerine yemin ederim.” şeklindeki ibareyi içeren yazılı, tarihli ve imzalı beyan alınır ve bilirkişinin sicildeki dosyasına eklenir. 
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği:    
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=34683&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 
 
Bilirkişilik Temel Eğitim İzni Verilen Kuruluşlar:
https://bilirkisilik.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/egitim-kuruluslari02072020025435

Bilirkişilik Başvuru Formu için buraya tıklayınız.