2023 YILI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ NİHAİ BİLİRKİŞİ LİSTESİ

07 Mart 2023

            Bakanlığımızca hazırlanan ve 09/07/2020 tarihli, 31180 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği” nin ilgili hükümleri kapsamında, Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından 03.10.2022 tarihinde verilen ilan doğrultusunda Müdürlüğümüze yapılan bilirkişilik başvuruları değerlendirilmiş ve bilirkişiliğe kabul şartlarını sağlayan başvurular, Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan  “Bilirkişi Sicil Listesi” 06.01.2023 tarihinde yayınlanmıştı. Ayrıca 06.01.2023 tarihli ilanda; eksik belge nedeniyle bilirkişi sicil listesinden çıkarılanlar ve bilirkişilik başvurusu reddedilenler için 20.01.2023 tarihine kadar ek süre verilmiş ve başvuruların yeniden değerlendirileceği ilan edilmişti.
         20.01.2023 tarihine kadar yapılan başvurular Müdürlüğümüzce tekrar değerlendirilmiş ve bilirkişiliğe kabul şartlarını sağlayanlardan oluşan “Bilirkişi Sicil Listesi” Müdürlüğümüz tarafından nihai olarak oluşturulmuş olup,
 listeye aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği’ nin 18/5 maddesi gereğince bu ilan tebliğ yerine geçmekte olup başvuru sonuçları ilgililere ayrıca tebliğ edilmeyecektir.
            Bilirkişi Sicil Listesi’ nde yer alan kişilerin, 
aşağıdaki linkte yer alan yemin beyanını ıslak imzalı olmak suretiyle Müdürlüğümüze en kısa sürede posta yolu ile veya elden teslim etmeleri gerekmektedir
 

2023 yılı Nihai Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişi Sicil Listesi için tıklayınız.

Yemin Metni için tıklayınız.