2024 YILI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BİLİRKİŞİ LİSTESİ

09 Ocak 2024

          Bakanlığımızca hazırlanan ve 09/07/2020 tarihli, 31180 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği” kapsamında, Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından 11.10.2023 tarihinde verilen ilan doğrultusunda Müdürlüğümüze yapılan bilirkişilik başvuruları değerlendirilmiş ve bilirkişiliğe kabul şartlarını sağlayanlardan oluşan “Bilirkişi Sicil Listesi” Müdürlüğümüz tarafından oluşturulmuş olup, listeye aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

          Müdürlüğümüzce yapılan değerlendirme neticesinde; bilirkişiliğe kabul şartlarını sağlamayan başvuruları gösteren liste de oluşturulmuş olup, listeye aşağıdaki linkten ulaşılabilir. Ayrıca temel ve alt uzmanlık alanları ile ilgili yapılan talepler de değerlendirilmiş olup talebi doğrultusunda 2024 bilirkişi sicil listesinde temel veya alt uzmanlık alanına ekleme yapılmayanların talebi de reddedilmiş sayılır.

            Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği’ nin 18/5 maddesi gereğince bu ilan tebliğ yerine geçmekte olup başvuru sonuçları ilgililere ayrıca tebliğ edilmeyecektir.

            Bilirkişi Sicil Listesi’ nde yer alan kişilerin yazımız ekinde yer alan yemin beyanını ıslak imzalı olmak suretiyle Müdürlüğümüze işbu ilanın yayınlanma tarihini izleyen 14 gün içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir. Yemin beyanını süresi içerisinde teslim etmeyen bilirkişilere görevlendirme yapılmayacaktır.


2024 yılı Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişi Sicil Listesi için tıklayınız.

Bilirkişiliğe Kabul Şartlarını Sağlamayan Başvurular listesi için tıklayınız.

Yemin Metni için tıklayınız.