A.Ş. GENEL KURUL TOPLANTISI BAKANLIK TEMSİLCİSİ TALEBİ HAKKINDA DUYURU

12 Ocak 2024

09.10.2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Görevlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda bazı değişiklikler yapılmıştır.

Yönetmeliğin 36'ncı ve 38'inci maddelerinde yapılan değişiklikle Bakanlık Temsilcisi ücretlerinin yatırılma usulü farklılaştırılarak ücretlerin tahakkuk eden vergilerle birlikte ilgili muhasebe birimi hesabına yatırılması öngörülmüştür. Ayrıca
 31.12.2023 tarihli ve 32416 sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer ile 7489 sayılı 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un (H) cetvelinin (I-B) bendi ile 01.01.2024 tarihi itibariyle Devlet memurlarına ödenecek en yüksek yurtiçi günlük harcırah miktarı 465,00-TL olarak tespit edilmiştir.

 Söz konusu düzenleme ile 01.01.2024 tarih ve sonrasında yapılacak görevlendirme taleplerinde, Bakanlık Temsilcisi ücretlerinin vergiler dahil (Hafta içi brüt 1.655,96 TL, Hafta sonu brüt 2.207,95 TL) ilgililer tarafından İstanbul Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünün aşağıda belirtilen hesabına veya Defterdarlık veznesine yatırılması ve ücretin yatırıldığını gösterir belgenin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
İSTANBUL DEFTERDARLIK MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ

HESAP ADI                   :    İstanbul Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 
BANKA VE ŞUBE ADI  :   Ziraat Bankası Cağaloglu Şubesi
IBAN NO                        :   TR89 0001 0008 8900 0010 0050 69


Her Bir Yıl İçin Brüt Tutar;
HAFTA İÇİ = 1.655,96 TL
HAFTASONU = 2.207,95 TL
Ayrıntılı Bilgi için:


31.12.2023 tarihli ve 32416 sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer
 ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ...


09.10.2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmi Gazete'ye ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ...


 28.11.2012 / 28481 Sayılı R.G. yayımlanan A.Ş.’lerin Genel Kurul  Topl. Usul ve Es. ile Bu Topl. Bulunacak G.T.B. Temsilcileri Hakkında Yönetmelik için lütfen TIKLAYINIZ...


İlimizde faaliyet gösteren Anonim Şirketlere ve Kamuoyuna saygıyla duyurulur.