A.Ş. GENEL KURUL TOPLANTISI BAKANLIK TEMSİLCİSİ TALEBİ HAKKINDA DUYURU

07 Temmuz 2022

09.10.2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Görevlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda bazı değişiklikler yapılmıştır.

Yönetmeliğin 36'ncı ve 38'inci maddelerinde yapılan değişiklikle Bakanlık Temsilcisi ücretlerinin yatırılma usulü farklılaştırılarak ücretlerin tahakkuk eden vergilerle birlikte ilgili muhasebe birimi hesabına yatırılması öngörülmüştür. Ayrıca
 07.07.2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmi Gazete ile 7414 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un (H) cetvelinin (I-B) bendi ile 07.07.2022 tarihi itibariyle Devlet memurlarına ödenecek en yüksek yurtiçi günlük harcırah miktarı 129,00-TL olarak tespit edilmiştir.

 Söz konusu düzenleme ile 07.07.2022 tarih ve sonrasında yapılacak görevlendirme taleplerinde, Bakanlık Temsilcisi ücretlerinin vergiler dahil (Hafta içi brüt 459,40 TL, Hafta sonu brüt 612,53 TL) ilgililer tarafından İstanbul Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünün aşağıda belirtilen hesabına veya Defterdarlık veznesine yatırılması ve ücretin yatırıldığını gösterir belgenin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Ayrıca 09.11.2020 tarihi de dahil olmak üzere, bu tarihten önce Vakıfbank temsilci hesabına yatırılan temsilci ücretlerinin iadesi yapılacak olup, 
aşağıda belirtilen İstanbul Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü hesabına yatırılması sağlanacaktır.İSTANBUL DEFTERDARLIK MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ

HESAP ADI                   :    İstanbul Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 
BANKA VE ŞUBE ADI  :   Ziraat Bankası Cağaloglu Şubesi
IBAN NO                        :   TR89 0001 0008 8900 0010 0050 69


Her Bir Yıl İçin Brüt Tutar;
HAFTA İÇİ = 459,40 TL
HAFTASONU = 612,53 TL
Ayrıntılı Bilgi için:


07.07.2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmi Gazete'ye
 ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ...


09.10.2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmi Gazete'ye ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ...


 28.11.2012 / 28481 Sayılı R.G. yayımlanan A.Ş.’lerin Genel Kurul  Topl. Usul ve Es. ile Bu Topl. Bulunacak G.T.B. Temsilcileri Hakkında Yönetmelik için lütfen TIKLAYINIZ...


İlimizde faaliyet gösteren Anonim Şirketlere ve Kamuoyuna saygıyla duyurulur.