KUYUM TİCARETİ YETKİ BELGESİ DUYURUSU

14 Ocak 2022

BAŞVURULAR

- Yetki Belgesi başvuruları Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi ktbs.ticaret.gov.tr adresinden yapılacaktır. 
- Hiçbir şekilde elden başvuru kabul edilmeyecektir.
- Başvuru sonucu yine bu sistem üzerinden olacaktır.
- Kuyum Ticareti Bilgi Sistemine Başvuru Aşamaları ve Yüklenecek Evrakların Nasıl Yapılacağı Yine Aynı Site Üzerinde Bulunan “Kullanım Klavuzu”nda Mevcuttur.AŞAĞIDAKİ EVRAKLAR TARANARAK SİSTEME YÜKLENECEKTİR.

BİLGİ SİSTEMİNE YÜKLENECEK EVRAKLAR
 1. GÜNCEL VERGİ LEVHASI
 1. GÜNCEL MESLEK ODA FAALİYET BELGESİ
 1. VERGİ DAİRESİNDEN ALINMIŞ VERGİ BORCU YOKTUR YAZISI
 1. USTALIK BELGESİ1)MESLEK ODASINA KAYITLI OLMASI

-Kayıtlı olunan Odadan (Esnaf Odasından veya Ticaret Odasından) Güncel Oda Faaliyet Belgesi (Son 3 ay içerisinde alınmış)
-Faaliyet konuları arasında Kuyum Ticareti faaliyetinin bulunması.
 
2)GELİR VEYA KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİ OLUNMASI VE YETKİ BELGESİ BAŞVURU TARİHİ İTİBARIYLA VERGİ DAİRESİNE VADESİ GEÇMİŞ BORCUNUN BULUNMAMASI

-Güncel Vergi Levhası
- Faaliyet konularının arasında Kuyum Ticareti faaliyetinin bulunması
-Vergi dairesinden borcu yoktur yazısı
 
3)USTALIK BELGESİ

-Kuyumcunun ilgili Ustalık Belgesine sahip olması,
-Kuyumcunun ilgili Ustalık Belgesi yoksa, işletmenin tam zamanlı çalışan en az bir personelinin ilgili Ustalık Belgesine sahip olması
 
MUAFİYET Kuyumcuların, ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarının kuyumculuk faaliyetleriyle ilgili alanlarından ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda USTALIK BELGESİ ŞARTI ARANMAZ.
 
USTALIK BELGESİNDEN MUAFİYET SAĞLAYAN ALANLAR
Program Muafiyet Sağlayan Alan
Ortaöğretim  
 1. Takı İmalatı
 2. Değerli ve Yarı Değerli Taş İşlemeciliği
 3. Vitrin Kuyumculuğu
Yükseköğretim (Ön Lisans, Lisans,
Yüksek Lisans, Doktora)
 
 1. Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
 2. Kıymetli Taş ve Metal İşlemeciliği
 3. Kuyumculuk ve Takı Sanatları
 4. Gemoloji ve Mücevher
 5. Taş ve Metal İşlemeciliği
 6. Takı Tasarımı ve Süs Taşları İşlemeciliği
 7. Takı Teknolojisi ve Tasarımı
 8. Takı ve El Sanatları
 9. Uygulamalı Takı Teknolojisi
 10. Kuyumculuk
 11. Takı Tasarımı
 12. Takı Tasarımı ve İmalatı
 13. Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı
 
 
TAAHHÜTNAME Ustalık Belgesini 30/06/2022 tarihine kadar Kuyum Ticareti Bilgi Sistemine veya İstanbul Ticaret İl Müdürlüğüne teslim edeceğini TAAHHÜT edilmesi halinde Yetki Belgesi verilecektir. Fakat istenilen belgelerin 31/12/2022 tarihine kadar getirilmemesi halinde Yetki Belgesi iptal olacaktır.

 
TAAHHÜTNAME İÇİN TIKLAYINIZ.
 
4)SGK TESCİL VE HİZMET DÖKÜMÜ

-Kuyum işletmesinin tam zamanlı çalışan en az bir personelinin ilgili ustalık belgesi ile başvuru yapılacaksa, çalışan personelin tam zamanlı çalıştığını belgelemesi için Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü sisteme yüklemesi gerekmektedir.
 
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR

Kuyumcuların;
1) On sekiz yaşını doldurmuş olması,
2) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,
3) Kasten işlenen suçlardan dolayı toplam beş yıldan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, haksız mal edinme, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçlarından hüküm giymemiş veya ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,
4) Gelir veya Kurumlar Vergisinde kayıtlı olan işyeri adresi ile Meslek Odasına kayıtlı olan işyeri adresinin aynı olmalı,
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.