İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti Yetki Belgesi Duyurusu

05 Ocak 2021

İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretinde İş Yeri Ruhsat ve Uygunluk Belgesi Getirme Şartı Taahhütnamesi
için TIKLAYINIZ.


İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARI TİCARETİ YETKİ BELGESİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR:

1Adli Sicil Belgesi,

2-Meslek odasına kayıtlı olunması,

3-Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,

*Meslek odası ve *vergi kayıtları ile *işyeri açma ve çalışma ruhsatındaki iştigal konuları arasında ikinci el
motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinin bulunması,

*İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerini,
ticaret şirketleri ve diğer tüzel kişi tacirler ile şubelerde ise bu faaliyetleri yürüten yetkili temsilcileri,

4- En az Lise mezunu olması, (15/08/2020 tarihi itibarıyla ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin gelir
veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunanlar lise mezuniyeti şartından muaftır.)

5-Mesleki Yeterlilik Belgesi -Seviye 5 sahibi olması,

6-İşyeri açma ve çalışma ruhsatının bulunması, işyeri uygunluk belgesinin bulunması,

* İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin geçici 6 ncı  maddesinin birinci fıkrası ile işletmelere verilen süre sona erinceye kadar, ‘’ İşletmeden sözkonusu süre içinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile işyeri uygunluk belgesini İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemine aktaracağına veya Ticaret İl Müdürlüğüne teslim edeceğine dair taahhüt alınmak suretiyle’’ , sözkonusu taahhütnameyi Kaşe- İmza yaparak İETTS sistemimizde bulunan '' Taahhüt Belgesi Ekle'' bölümüne yüklenmesi gerekmektedir.

* Taahhüt Belgesinin aslı İl Müdürlüğüne ıslak imzalı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

İETTS (İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Bilgi Sistemi) üzerinden yüklenecek belgeler;

             *İş yeri açma ve çalışma ruhsatı veya Taahhütname
             *15 Ağustos 2020 tarihinden önce ikinci el motorlu kara taşıtı meslek dalında oda veya vergi 
                kaydı bulunmaması halinde lise diploması,
             *Faaliyet Belgesi

             * Belgelerin PDF formatında yüklenmesi gerekmektedir.


ÖNEMLİ NOT:

***09/06/2020 tarihinden önce işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı alanlar, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına
ilişkin yönetmelikteki ilgili işyeri şartlarını haiz olduğunu gösteren belgeyi  ilgili belediyeden alarak ticaret
il müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.


***Başvurular ietts.gtb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

***Şahsen Ticaret İl Müdürlüğüne müracaat gerekmemektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.