ULUSLARARASI “AHİLİK ANLAYIŞI İLE HAYATA DOKUNUŞ” SEMPOZYUMU (27-28 EKİM/ OCTOBER 2021)-İSTANBUL

18 Ekim 2021


 

BİLDİRİ ÇAĞRISI – CALL FOR PAPER
İstanbul Ticaret Üniversitesi
İslam Ekonomisi ve Ekonomik Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi
ve
Liderlik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi

ULUSLARARASI “AHİLİK ANLAYIŞI İLE HAYATA
DOKUNUŞ” SEMPOZYUMU

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON “TOUCHING LIFE WITH AKHI ORDER”
(27-28 EKİM/ OCTOBER 2021)-İSTANBUL

Online ve yüz yüze

Değerli Akademisyenler,
Değerli Araştırmacılar,
Günümüzde ekonomi, hukuk, işletme, tarih, edebiyat ve daha birçok sosyal bilim alanı yanında diğer bilimlerde de geçmişten esinlenerek çözümler üretildiği malumunuzdur. Bu anlayış ile tarihimizde Selçuklu ve Osmanlı devirlerinde uygulandığı ve hayata pek çok yönü ile olumlu katkılar sunduğu kabul gören ahilik anlayışının tarihi kaynaklarından istifade ile çağdaş hayata etki ve katkılarının ele alınmasını ümit ettiğimiz bu sempozyuma değer katmanızı dileriz.
Bu vesile ile Uluslararası “Ahilik Anlayışı ile Hayata Dokunuş” sempozyumuna değerli çalışmalarınız ile katılım sağlamanızı beklemekteyiz.
Lütfen özet ve tebliğ metinlerinizi aşağıdaki adrese gönderiniz: ahilik@ticaret.edu.tr Saygılarımızla,


Notlar:
- Ahilik ile ilgili tüm bilim dallarından özgün çalışmalara açıktır.
- Tebliğ sahipleri online veya yüz yüze tebliğ sunacaklarını belirtebilir.
-Tebliğler ve özetler İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi yazım kurallarına (https://dergipark.org.tr/tr/pub/iticusbe/writing-rules) uygun olmalıdır.
- Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde tebliğ sunulabilir.
-E-ISBN'li Sempozyum bildiri kitabı elektronik yayımlanacaktır.
- Başvuru ve Hakem değerlendirmesi süreçlerini tamamlayan çalışmalar İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayımlanabilir. 

Önemli Tarihler:
- Özet Kabul Son Tarihi : 18 Ekim 2021
- Bildiri Kabul: (3 gün içerisinde cevap verilecektir.)
- Özet Yayınlama Tarihi: 25 Ekim 2021
- Sempozyum Tarihi: 27-28 Ekim 2021
- Katılım Belgeleri takdimi: 27-28 Ekim 2021
- Bildiri Son Teslim Tarihi: 15 Kasım 2021
- Bildiri Yayınlama Tarihi: 01 Aralık 2021
 

Prof. Dr. Yücel OĞURLU, Rektör, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Düzenleme Kurulu Onursal Başkanı

Düzenleme Kurulu Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ARSLAN, harslan@ticaret.edu.tr
İslam Ekonomisi ve Ekonomik Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

 

Onur Kurulu
Prof.Dr. Sevgi KURTULMUŞ, Müt.Heyet Başkanı, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi- Bosna Hersek
Prof.Dr. Yücel OĞURLU, Rektör, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Cengiz TOMAR, Rektör V., Ahmet Yesevi Üniversitesi- Türkistan-Kazakistan
Prof.Dr. Ömer TORLAK, İşletme Fakültesi Dekanı, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof.Dr. Abdülhalim ZAİM, Rektör Yard., İstanbul Ticaret Üniversitesi

Düzenleme Kurulu
Prof.Dr. Yücel OĞURLU, Rektör, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof.Dr. Abdülhalim ZAİM, Rektör Yard., İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof.Dr. Ömer TORLAK, İşletme Fakültesi Dekanı, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof.Dr. Yusuf BALCI, Liderlik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Necdet ŞENSOY, İslam Ekonomisi ve Ekonomik Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Doç. Dr. Okşan ARTAR, Havacılık Yönetimi Bölümü Başkanı, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Doç. Dr. Osman BAYRAKTAR, İnsan Kaynakları Yöneticiliği Programı Başkanı, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa YAYLA, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Polis Akademisi
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ARSLAN İstanbul Ticaret Üniversitesi
Dr. Öğr.Üyesi Zebiniso KAMAL, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Sabri ÖZ, SAPTEY Programı Başkanı, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Sempozyum Sekreteryası
Merve ÇELİK, Araştırma Görevlisi, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Çağrı KIZILTAŞ, Uzman, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Güllü SONAKALAN, Uzman, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Bilim ve Danışma Kurulu (Soyadı Alfabetik Sıra)
Doç.Dr. Kuldashev Nuriddin ABDUGANIYEVICH, İçişleri Bakanlığı Polis Akademisi- Özbekistan
Dr. Öğr.Üyesi Abdul Wahab AIDOO, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi- Bosna Hersek
Doç.Dr. Mustafa AKKUŞ, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç.Dr. Osman ALACAHAN, Cumhuriyet Üniversitesi
Doç.Dr. Muhamed ALI Sharjah Üniversitesi - Birleşik Arap Emirlikleri
Dr. Öğr.Üyesi Hüseyin ARSLAN, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof.Dr. Mustafa AYKAÇ, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Recai AYDIN, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Dr. Öğr.Üyesi Sejma AYDIN, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi- Bosna Hersek
Prof.Dr. Yusuf BALCI, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Juan Manuel GIL-BARRAGAN, Ean Üniversitesi, Kolombiya
Prof.Dr. Mikail BAYRAM, Selçuk Üniversitesi (Emekli)
Prof. Dr. Bülent BAYRAM, Ahmet Yesevi Üniversitesi- Kazakistan
Doç.Dr. Osman BAYRAKTAR, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof.Dr.Rashid BEGG, Muslim Society of Guelph (MSOG)- Kanada
Dr. Eduart CAKA, Albanoloji Araștırmaları Akademisi, Tarih Enstitüsü - Arnavutluk
Rui Alexandre CASTANHO, WSB Üniversitesi - Poland & Johannesburg Üniversitesi - Güney Afrika
Prof.Dr. Gualter COUTO, The Azores Üniversitesi - Portekiz
Prof.Dr. Mustafa DEMİRCİ, Selçuk Üniversitesi
Prof.Dr. Nazım EKREN, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof.Dr. Mecit EŞ, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof.Dr. Yahya FİDAN, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Doç.Dr. Murteza HASANOĞLU Azerbaycan Başkanlığı Devlet İdarecilik Akademisi - Azerbaycan
Prof.Dr. Mohammad Kabir HASSAN, New Orleans Üniversitesi - ABD
Prof. Dr. Rusni HASSAN, IIUM İslami Bankacılık ve Finans Enstitüsü - Malezya
Assoc.Prof. Dr. Razali HARON, IIUM İslami Bankacılık ve Finans Enstitüsü - Malezya
Prof. Dr. Ahmet KALA, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Tuğba KARABULUT, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Doç.Dr. Mirsad KARIC, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi- Bosna Hersek
Prof. Dr. Salina KASSIM, IIUM İslami Bankacılık ve Finans Enstitüsü - Malezya
Prof.Dr Orhan KOÇAK, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
Prof. Dr. Mehmet Fatih KÖKSAL, İstanbul Kültür Üniversitesi
Dr. Karol KUJAWA, WSB Üniversitesi -Polanya
Dr. Ahmed KULANIĆ, Boşnak Araştırmaları Enstitüsü Arş.Gör. ve Saraybosna Kantonu Anma Fonu Direktörü - Bosna Hersek
Prof.Dr. Zekai METE, Bandırma On yedi Eylül Üniversitesi
Dr. Nur Farhah MAHADI, IIUM İslami Bankacılık ve Finans Enstitüsü – Malezya
Dr. Öğr. Üyesi Ali MAZAK, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Ghina MRAD, Tripoli Üniversitesi - Lübnan
Prof. Dr. Sedat MURAT, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Doç.Dr. Zehra ODABAŞI, Selçuk Üniversitesi
Prof.Dr. Yücel OĞURLU, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Mim Kemal ÖKE, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Dr. Öğr.Üyesi Sabri ÖZ, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof.Dr. Rahmi Deniz ÖZBAY, Marmara Üniversitesi
Prof.Dr. Ömer ÖZKAN, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Prof.Dr. Mustafa ÖZTÜRK, İzmir Demokrasi Üniversitesi
Fabrício Pelloso PIURCOSKY, South University Minas Gerais- Bresilya
Doç.Dr. Abdumukhtor RAKHMANOV Taşkent Devlet Üniversitesi- Özbekistan
Rafał RĘBILAS, WSB Üniversitesi -Polanya
Doç.Dr.Ognjen RIDIC, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi- Bosna Hersek
Ibrahim Muhammed SAADAOUI Tunus Üniversitesi - Tunus
Süheyl SAPAN, Kral Suud Üniversitesi - Suudi Arabistan
Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU, Fenerbahçe Üniversitesi
Hassan SYED, Uninettuno- Italya
Prof. Dr. İbrahim SUBAŞI, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Abdülkadir ŞENKAL, Kocaeli Üniversitesi
Prof.Dr. Necdet ŞENSOY, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof.Dr. Ahmet TABAKOĞLU, Marmara Üniversitesi (Emekli) & İstanbul S.Zaim Üniversitesi
Prof.Dr. Cengiz TOMAR, Ahmet Yesevi Üniversitesi- Türkistan-Kazakistan
Prof.Dr. Ömer TORLAK, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof.Dr. Yusuf TUNA, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Doç.Dr. Dildora UMARKHANOVA Taşkent Devlet Üniversitesi- Özbekistan
Dr. Öğr. Üyesi Erol ÜLGEN, Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Prof.Dr. Celalettin VATANDAŞ, Namık Kemal Üniversitesi
Katarzyna Szczepańska-WOSZCZYNA, WSB Üniversitesi -Polanya
Prof. Dr. Hüseyin YAZICI, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Prof.Dr. Abdülhalim ZAİM, İstanbul Ticaret ÜniversitesiINTERNATIONAL SYMPOSIUM ON “TOUCHING LIFE WITH AKHI ORDER” (27-28 EKİM/ OCTOBER 2021)-İSTANBUL//CLİCK FOR DETAILS
 

http://ticaret.edu.tr/uluslararasi-ahilik-anlayisi-ile-hayata-dokunus-sempozyumu/


http://ahilik.ticaret.edu.tr/